Metoder

kognitiv-terapi

Hos Ung med Overskud arbejder vi overvejende kognitivt adfærdsterapeutisk i struktur og
metoder – herunder med teknikker fra CFT (Compassion Focused Therapy) og MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

Kognitiv adfærdsterapi
Er en terapiform der vinder frem i stigende grad indenfor flere områder. Forskningen og vores egen erfaring viser, at denne tilgang og terapiform er effektiv til at behandle problemer som depression, angst, lavt selvværd og stress.

I terapien tager vi udgangspunkt i klientens aktuelle situation og de problemer klienten oplever i sin hverdag. Vi arbejder sammen med klienten om at klarlægge og identificere de problemer der skal arbejdes med i terapien og målene – og delmål. Hele forløbet er således et ligeværdigt samarbejde mellem terapeut og klient og der arbejdes kun med det der er meningsfuldt og brugbart for klienten.

Vi holder i forløbet fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger/adfærd – generelt og i specifikke situationer. Det kunne handle om, at du oplever at havne i de samme frustrerende situationer, uden at vide hvordan du havner der samt hvordan de undgås, eller hvis du lider af angst og har brug for at finde ud af, hvad der starter og vedligeholder angsten for dig eller du oplever at negative følelser, i form af depression, tristhed eller nedtrykthed overtager din hverdag, uden at du føler du har kontrol over det.

Kognitiv adfærdsterapi er en yderst konkret og systematisk terapiform og der foretages løbende evaluering mellem klient og terapeut i forhold til, hvordan terapien hjælper til at nå de aftalte mål.

Mindfulness

Mindfulness er en træningsform, hvor opmærksomhedsevnen og nærværet trænes. Det vil sige at det er en metode til at blive mere nærværende og opmærksom på det vi foretager os i nuet. Ved hjælp af en række teknikker og øvelser optrænes evnen til at være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.

Mindfulness trækker på meditationsformer, der er brugt gennem flere tusinde år, samt vestlig videnskabelig praksis. Mindfulness er evidensbaseret, dvs. at metoden er bevist som værende effektiv til at mestre bl.a., angst, depressioner, stress, smertetilstande, misbrug mm. Metoden er derudover også et godt redskab til at øge livskvaliteten generelt.

I vores tid oplever mange mennesker at der stilles mange krav og at det hele går hurtigt. Mindfulness kan være en hjælp til at blive bevidst om hvilke tanker og følelser man har på et givent tidspunkt, acceptere at de er der uden at lade sig opsluge af dem, og lære at være nærværende lige der hvor man faktisk befinder sig.

Mindfulness kan trænes på mange måder og kan derfor praktiseres i mange situationer. Det gør at mange mennesker oplever at de kan bruge mindfulness i deres dagligdag i varierende grader, alt efter tid, ønsker og behov.

Compassion Focused Therapy

Medfølelsesfokuseret terapi er en af de nyeste udviklinger indenfor kognitiv terapi. Der fokuseres på at få en ægte forståelse for årsagerne til, at ens følelser er så svære at håndtere, som mange oplever, og at opøve selv-medfølelse, forståelse og egenomsorg. Venlig forståelse og omsorg overfor én selv er ofte meget lidt til stede når man slås med problemer som lavt selvværd, angst, depression eller en personlighedsforstyrrelse.

Terapiformen er udviklet af den engelske professer Paul Gilbert og hans kolleger, og er baseret på den nyeste forskning i, hvordan vores psyke og hjerne fungerer. Terapiformen tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteori, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab.

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores tilgang og arbejdsmetoder.