Nedtrykthed og depression

Vi kan alle fra tid til anden føle os nede eller deprimeret. Udfordringer og problemer som vi skal klare, eller har svært ved at klare, kan gøre at vi føler os nedtrykte. Det kan være tab, at noget vi har glædet os til ikke sker eller at noget vi troede var let at klare viser sig ikke at være til at klare. Det kan også være søvnproblemer, stress på arbejdet eller uddannelsen, problemer i relationer, mobning, at blive holdt udenfor, kronisk sygdom og andre helbredsproblemer samt smerter.

Hvis du føler dig nedtrykt og det bliver ved mere end to uger anbefaler vi at du tager dit humørdyk alvorligt og taler med dine nærmeste om hvordan du har det. Og hvis dette ikke hjælper anbefales du at tage kontakt til din læge eller en kognitiv adfærdspsykolog. For det er nemlig vigtigt at du får undersøgt om du ud over nedtrykthed også oplever depression. Depression kan nemlig være behandlingskrævende. Det er ikke altid muligt selv at trække sig ud af depression uden hjælp.

Hvis du generelt føler at dit humør ligger lavt er det ikke sikkert at du lider af depression. Generelt sænket humørtilstand kan gøre at du føler dig ked af det, bliver nervøs, oplever angst, bekymrer dig meget, føler dig træt, oplever lav selvfølelse og/eller frustration og vrede. Men nedtryktheden kan tage energien og motivationen fra dig og gøre det svært at passe arbejde og uddannelse ordentligt. Så derfor kan det rigtigt godt betale sig at få hjælp hos en kognitiv psykolog også ved nedtrykthed. De samme værktøjer som har effekt ved depression har nemlig også effekt ved nedtrykthed. Og depression kan forebygges.

Forskellen på generelt sænket humør og depression er at generelt sænket humør typisk fortager sig efter nogle få dage eller uger, hvorimod det sænkede humør fortsætter eller bliver endnu dårligere ved depression. Hvis du laver mindre forandringer i dit liv, som f.eks. at håndtere en svær situation, tale med dine nærmeste om dine vanskeligheder, få råd til hvordan du skal komme videre og få mere søvn vil dit humør typisk blive bedre hvis du oplever nedtrykthed. Ved depression er dette ofte ikke nok til at løfte humøret og holde det oppe.

Så hvis nedtryktheden ikke letter kan det være tegn på en depression og så bør du kontakte din læge og vi anbefaler også at du konsulterer en kognitiv adfærdspsykolog. Hvis du kommer til samtaler hos Ung Med Overskud vil vi første gang du kommer vurdere om du lider af nedtrykthed eller om du har symptomer på depression. Derudover vil vi vurdere graden af evt. depression; der skelnes mellem let, moderat og svær depression.

Tegn på depression kan være nedtrykthed som varer mere end to uger, manglende evne til at føle glæde, vedvarende håbløshedsfølelse, voldsom træthed og energiforladthed, manglende eller begrænset evne til at kunne koncentrere sig om at læse eller se tv, trøstespisning, tab af appetit, større søvnbehov eller svært ved at falde i søvn eller holde søvnen, selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv.

Kognitiv adfærdsterapi ved nedtrykthed og depression er et samarbejde mellem psykolog og klienten om at:

  • lave en prioriteret liste over de oplevede vanskeligheder og de konkrete mål for behandlingen/forløbet
  • forstå hvordan og hvorfor nedtryktheden eller depressionen kommer til udtryk
  • afdække hvad der vedligeholder nedtryktheden eller depressionen
  • forstå og anvende den kognitive model
  • udfærdige en model for klientens følelsesmæssige system som på en forståelig måde viser sammenhængen mellem tidligere erfaringer og oplevelser, udløsende og vedligeholdende faktorer (herunder tænkning, adfærd og strategier til forsøg på mestring)
  • afprøvning og træning af nye håndteringsstrategier (såvel i tanker som i adfærd)
  • få planlagt, udført og evalueret hjemmearbejde mellem samtalerne
  • udfordre og ændre klientens leveregler og grundlæggende antagelser om sig selv og verden
  • booster og opfølgende samtaler efter behov