Lavt selvværd

Vi har alle tidspunkter, hvor vi mangler troen på eller tilliden til os selv og ikke har det godt med os selv. Men når lavt
selvværd bliver et langsigtet problem, kan det have en skadelig virkning på vores velbefindende og mentale helbred.

Selvværd er den opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi tilbøjelige til at være positivt stemte overfor os selv og overfor livet i almindelighed. Det gør os i stand til at håndtere livets op – og nedture bedre. Når vores selvværd er lavt, er vi tilbøjelige til at have en øget opmærksomhed på egne fejl og mangler og til at se os selv og vores liv i et mere negativt – og kritisk lys. Dette gør, at vi føler os mindre i stand til at håndtere de udfordringer livet bringer os.

Lavt selvværd kan vise sig ved en grundlæggende antagelse om ”ikke at være god nok” og personer med lavt selvværd har en tendens til at dømme sig selv meget negativt og være meget selvkritiske. Ofte vil personen med det lave selvværd have en forventning om, at andre har det samme negative syn på dem. Det vil være forskelligt hvad de negative tanker omhandler. Det kan bl.a. være tanker om at være være dum, kedelig, uinteressant, grim, værdiløs og andre temaer.

En søgen efter det negative og et øje for de ting der passer ind i det negative selvbillede, vil være med til at bekræfte ens egen negative antagelse. Der vil ligeså være en tendens til at fordreje de ting der sker omkring en, så de passer ind i ens negative virkelighedsbillede. Selv positive tilkendegivelser fra andre vil blive undervurderet eller bortforklaret.

En person med lavt selvværd, vil ofte forsøge at kompensere i sin adfærd, for at undgå, at andre skal ”opdage” fx hvor dum eller kedelig man er. Det kan tage form af urimelige krav til sig selv, om aldrig at måtte sige eller gøre noget dumt eller om altid at skulle præstere 100 %.

Lavt selvværd kan også udmønte sig ved, at man holder sig fra faglige eller sociale sammenhænge og således ikke kan få nogle positive oplevelser, der kan tale imod den negative selvopfattelse.

Tegn på lavt selvværd:

  • Du har ofte meget høje krav til dig selv
  • At du oplever at være en hård kritiker over for dig selv på tankeplan
  • Du har tit negative antagelser om dig selv
  • Du finder det ubehageligt eller bliver usikker i sociale sammenhænge
  • Du underkender egne præstationer og kvaliteter og overvurderer fejl
  • Det er svært for dig at sige nej til andre
  • Du “samler på” erindringer om fiasko eller ting, du ikke har gjort godt nok
  • Du vil gerne gøre andre tilfredse/please andre
  • Du synes det er udfordrende eller ubehageligt at lade andre komme tæt ind på livet af dig
  • Du roser aldrig eller sjældent dig selv og har svært ved at tage imod komplimenter fra andre

Ved hjælp af den kognitive adfærdsterapi vil du få indsigt i, hvordan det lave selvværd er blevet dannet og udviklet og hvordan du kan arbejde på, at få et bedre selvværd. En del af arbejdet vil ligge i, at identificere og udfordre de negative forestillinger og antagelser personen har om sig selv og sit værd. Herunder diskuteres også rimelig krav og regler i forhold til, hvad klienten skal leve op til socialt og fagligt.

I terapien vil vi ligeledes arbejde med den adfærd, der er koblet til det lave selvværd. Denne adfærd kan være i form af undgåelsesadfærd (bl.a at blive væk fra sociale eller faglige sammenhænge eller undgå folks blikke på gaden) eller adfærden kan være i form af kompenserende adfærd (bl.a. at arbejde ekstremt hårdt eller tage en særlig rolle på sig som fx den sjove eller den forstående i sociale sammenhænge). Terapien vil støtte op omkring en gradvis øvelse i at bryde med uhensigtsmæssige tanke – og adfærdsmønstre og få styrket en mere positiv tænkning og adfærd.

Klienten vil lære konkrete metoder og teknikker til at øge selvværdet samt øvelse i at lægge mærke til og anerkende egne ressourcer og styrker.