Kærlighed og parforhold

Alle kan fra tid til anden opleve at det er svært at være kærester eller være i et parforhold. Det er normalt at hver part har forskellige ønsker og behov i forskellige situationer og generelt. Og det at være sammen som par er en kunst man øver sig i hver dag. Det er en fortsat øvelse i at blive bedre til at tale sammen og komme frem til kompromiser som begge synes er ok. Når det lykkes undgås det at den ene (eller begge) parter ikke føler sig forstået og/eller at den ene (eller begge) parter føler at hans/hendes behov ikke bliver opfyldt. Lykkes det ikke i tilstrækkelig grad at tale sammen og komme frem til kompromisser kan den ene (eller begge) parter opleve at han/hun ikke bliver forstået, bliver undertrykt, domineret, udnyttet eller styret. Der går ud over kærligheden.

Nogle gange kan de forskellige behov og ønsker føre til konflikter. Og hvis det ikke lykkes at etablere en omsorgsfuld, forstående og accepterende dialog om dette mellem parterne, og de i stedet (de ene eller begge) overvejende bliver kritiserende, dømmende og angribende, kan konflikterne blive kraftigere, hyppigere og mere ødelæggende for såvel forholdet som parterne hver i sær.

Faktisk kan parproblemer udgøre en stor stressfaktor som over tid kan føre til belastningsreaktion, angst og depression for den ene (eller begge) parter, hvis de ikke løses af parterne i fællesskab eller forholdet opløses.

Mange par, der er rigtigt glade for hinanden og elsker hinanden meget, kan opleve at de stærke positive følelser de har for hinanden hurtigt kan skifte til meget negative følelser som vrede, had, afsky eller angst. Og i nogle tilfælde kan vrede og frustration føre til aggression og direkte vold mod den ene af parterne eller mellem parterne. Det kan både være fysisk eller psykisk vold. Det siger sig selv at det er uholdbart og skadende hvis det sker i forholdet.
Hvordan kan parproblemer komme til udtryk

Der er typisk problemer i forholdet hvis:

 • parterne holder op med at tale sammen
 • den ene eller begge parter ofte føler eller tænker at forholdet ikke fungerer
 • den ene eller begge parter ofte fantaserer om ikke at være i forholdet
 • den ene eller begge parter er utro eller ofte har tanker om at være utro
 • den ene eller begge parters humør oftest bliver dårligere når de er/har været sammen med deres partner
 • den ene eller begge parter ikke føler at den anden elsker dem eller værdsætter dem
 • der er mange og/eller intense konflikter mellem parterne som ikke bliver løst (parterne kommer ikke gennem kommunikation og adfærd frem til løsning der gør dem begge roligere, i bedre humør og får dem til at falde til ro med mere positive følelser sammen)
 • der er mindre sex i forholdet end tidligere og den ene eller begge parter oplever at dette er et problem og det ikke lykkes parret at kommunikere om det
 • den ene eller begge parter er overdrevet jaloux eller kontrollerende/overvågende
 • den ene eller begge parter ikke oplever at de må/kan se deres familie, venner eller bekendte så meget som de gerne ville og ikke får kommunikeret med partneren om det
 • den ene eller begge parter ikke oplever at der er tilstrækkelig mulighed for også at have et selvstændigt liv med egne interesser, aktiviteter og gøremål

osv.

Kognitiv adfærdsterapi for par

Kognitiv adfærdsterapi og coaching for par ligner i struktur og opbygning den terapi eller coaching man vil blive tilbudt hvis man går i individuelt kognitivt adfærdsterapeutisk behandlings- eller coachingforløb. Men den er selvfølgelig tilpasset par.

Til første samtale vil begge parter møde samtidig og hver især med hjælp fra psykologen udarbejde en oversigt over udfordringer om problemer som hver part oplever der er i eller omkring parforholdet. På den måde får hver part mulighed for at give udtryk for hvordan han/hun oplever udfordringerne og problemerne. Hver part udfylder også, med hjælp fra psykologen og uden at blive forstyrret af den anden part (det sørger psykologen for), konkrete mål for terapi- eller coachingforløbet som han/hun finder vigtigt.

Helt fra starten sættes der hermed gang i, og trænes, en opbyggende og grundlæggende evne til at have forskellige opfattelser og synspunkter uden at blive kritiseret eller vurderet negativt af partneren. Og selvfølgelig også en evne til ikke selv at kritisere eller vurdere partnerens oplevelse af udfordringer/problemer eller ønsker/behov for forandring og konkrete mål for forløbet.

par forenet

I forløbet øver hver part sig i, hver for sig og sammen, at analysere egne og partnerens følelsesmæssige reaktioner og adfærd. Det er målet at begge parter bliver gode til at forstå egne og partneres reaktioner i konkrete situationer og underliggende behov. Dette kan også kaldes at lære at gå empatisk ind i egne og partnerens følelser. Samtalerne struktureres af psykologen sådan at parret hele tiden øver sig i at kommunikere hensigtsmæssigt uden at være kritiserende og fordømmende, men at kommunikere med udgangspunkt i beskrivelse af egne følelser og underliggende behov.

Parrene finder i terapien oftest frem til at de har hængt fast i uhensigtsmæssige interaktionsmønstre og forkerte antagelser om hinanden (og sig selv) samt om hvad som faktisk er muligt at ændre/forbedre gennem øget forståelse for hinandens reaktioner, behov ønsker. Mange par fortæller efter terapi at de får et tættere og mere kærligt og omsorgsfuldt forhold under og efter terapiforløbet.